Klimaatverandering door opwarming van de aarde en een tekort aan grondstoffen zijn de grootste uitdagingen voor de mensheid vandaag de dag. Duurzaamheid gaat over het in stand houden van de kwaliteit van onze samenleving. Voor nu en voor later, voor onszelf en voor iedereen. Van duurzame producten is sprake als deze bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen. Recycling en afvalpreventie gebaseerd op moderne life-cycle management zal in de toekomst een aanzienlijk grotere impact hebben op de kwaliteit van het leven van alle mensen dan ze vandaag hebben.