Better World plasics bv

Your partner in secondary raw materials

Tonen de koplopende bedrijven een nieuwe vorm van leiderschap waarmee zij de noodzakelijke veranderingen in de maatschappij aanjagen? Succesvolle ondernemers in de nieuwe economie zijn creatief, denken in alternatieve concepten, circulaire concepten waarbij grondstof een belangrijk uitgangspunt vormt. De vraag is: Hoe slagen wij erin ons oude denken om te vormen en te gaan behoren tot deze succesvolle duurzame koplopers?

BetterWorld Plastics geeft advies en helpt bedrijven en instellingen met het organiseren van duurzame initiatieven. Door middel van het inzetten van secundaire grondstoffen kan een meerwaarde aan een product worden meegegeven, onderscheidend vermogen worden gestimuleerd en concurrentiepositie worden vergroot. Creativiteit, kennis en realisme vormen de basis voor het bedenken en implementeren van duurzame ideeën. Hierbij komen veel vragen naar voren waarbij BetterWorld Plastics haar toegevoegde waarde kan laten zien.

Vragen als;

  • Waarom willen overstappen naar secundaire grondstoffen?
  • Wat voor gevolgen heeft dit voor ons productie proces?
  • Heeft dit daadwerkelijk een positief effect op onze afzetmarkt?
  • Kunnen wij ons op deze manier onderscheiden van onze concurrentie?
  • Hoe communiceren we dit naar onze klanten? etc. etc.

Een ding is zeker in de toekomst; de ‘vergroener’ wordt beloond en de vervuiler betaald.

Bent u toe aan de volgende stap? Denkt u na over de verduurzaming van uw organisatie en de kansen die hieruit voort kunnen komen? Wij staan graag voor u klaar.