BWP stelt zich ten doel om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot door middel van inzetten van secundaire grondstoffen (kunststoffen) en daarmee natuurlijke bronnen te sparen. De focus ligt hierbij op geavanceerde recycling en het slim opnieuw inzetten van secundaire grondstoffen in nieuwe kwaliteitsproducten.

BWP is een belangrijke schakel tussen afvalleveranciers, recyclingbedrijven, producenten en eindgebruikers in de kunststofbranche.

BWP gelooft in de kracht van samenwerking met alle keten partners en ondersteunt het nieuwe werken.

BWP is er van overtuigt dat door middel van voortgaande geavanceerde technologische ontwikkelingen secundaire stromen teruggebracht kunnen worden in gesloten productie circuits. (moderne life-cycle management)

De hele waardeketen wordt meer duurzaam zowel economisch als ecologisch. De reductie van broeikasgassen (CO2) en een redelijk gebruik van grondstoffen op basis van een modern life cycle management, efficiënte technologieën en duurzame consumptie zal een cruciale rol spelen in de toekomst.

BWP voelt het als haar morele verplichting om voor de komende generaties een kwalitatieve leefomgeving achter te laten.
We geloven dat het inzetten van secundaire grondstoffen voor het produceren van kwaliteitsproducten al aangeeft dat kunststofafval gezien moet worden als een belangrijke grondstof bron waar nieuwe kansen uit voortkomen. We zijn ervan overtuigd dat een gezond milieu een positief effect heeft op de kwaliteit van het leven van alle mensen.